אודות לשכנו תדרשו


לשכנו תדרשו

דרישת השכינה בארץ הקודש ובמקדש מכוחה של חברון

"דרשתי קרבתך בכל ליבי קראתיך ובצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך" (ר' יהודה הלוי). ליבנו עם לבבות אבותינו, מחפש קירבת א-הים תמיד, דורש לחוות את נוכחות שכינתו, ומשתוקק לדעת את ה' בכל לבבינו ובכל נפשינו. אחד ההישגים הגבוהים של בקשה זו מתמלא בבית המקדש, ובכן אחת מהדרכים הגדולות והחזקות ביותר בחיפוש ובדרישה זו היא הדרישה הרוחנית, השכלית, המילולית והפיזית במסע למקדש, כאשר נלמד מן הפסוק: "לשכנו תדרשו ובאת שמה (להר הבית לבנות המקדש)" (דברים ה 12 , 5). אכן, ירמיהו (30, 17) חוזר על החיוב לדרוש את ציון, באומרו, "ציון היא, דורש אין לה", שעל פיו חז"ל הסיקו " מכלל דבעי (שציון צריכה היא) דרישה". בהתבסס על מסקנה זו, תקנו חז"ל תזכורות רבות לדרוש את ציון, כגון שבירת כוס בחתונה, ארבעת הצומות, וכו '. ללא ספק, הנהגות הלכתיות אלו לא נועדו להגביל את מחשבותינו על פעולות אלו לבד, אלא הם, להפך, נועדו לפתוח את ליבנו להפנים ולדרוש את "ציון" ונוכחות השכינה הקדושה אשר בקרבה, בכל ליבינו. ברור גם מן המקורות הללו, בהלכה ועוד ש"דרישת ציון והשכינה אשר בקרבה" אינה מצומצמת לירושלים בלבד, אלא כוללת את כל ארץ ישראל (דוגמא אחת מיני רבות: צום גדליה (מארבעת הצומות) מזכיר את הגלות מן הארץ גם לאחר חורבן בית המקדש הראשון בירושלם). כמו כן, אנו מוצאים כי במיוחד בעיר הקודש חברון יש פוטנציאל מיוחד במסע הרוחני הזה, כפי שמוסבר בהרחבה במבוא שלנו "חיבור עולמות מעמק חברון" (בקטגוריה "תורת הדרישה"). למטרה זו הוקם "לשכנו תדרשו", "דרישת השכינה בארץ הקודש ובמקדש מכוחה של חברון"  לעסוק ב"דרישת השכינה בציון" בכמה בחינות: 1. "לאקמא שכינתא"/כולל חצות 2. דרישת ציון 3. תורת הדרישה 4. ובו תדבק 5. "ובאת שמה"

1- "לאקמא שכינתא"/כולל חצות – אחת הדרכים העיקריות "לשכנו תדרשו" מקדמת את המטרה שלה היא דרך "הגדלת כוח" השכינה הקדושה בעצמה (המכונה בפי רבותינו "לאקמא שכינתא") דרך תורה ותפילה בזמן המסוגל ביותר לכך – השעות בין חצות לילה עד הבוקר – וגם באחד מהמיקומים המסוגלים ביותר עבור השראת השכינה, מערת המכפלה. רבותינו מלמדים כי כאשר האור הרוחני של השכינה נגדלת, כל הנשמות הפרטיות מוארות לאורו לשיגשוג רוחני וחומרי. אכן, עבודה רוחנית זו נועדה לזרז את הגאולה בשעות המסוגלות לגאולה (יציאת מצרים החל בחצות; סגולת השעות הללו נמצאת במקורות רבים – ראה "מעלות 60" פורסם באתר זה עבור הצצה קטנה) על יד אבותינו הקדושים -במערת המכפלה שבזכותם ניגאל. המאמץ הנשגב הזה נעשה על ידי "כולל חצות מערת המכפלה – עשהאל," וזה הנושא של קטגוריה זו.

2- דרישת ציון – על פני מספר שנים, דברי תורה שבועיים, כפי שהם מוצגים יחד בקטגוריה זו, נשלחו לאלפי קוראים ברחבי העולם על ידי "קרן חברון" בנושא "דרישת השכינה בארץ קודשינו". אלה הם דברי תורה קצרים, אשר מקיפים תנ"ך, הלכה, תלמוד, פנימיות התורה, תפילה, סיפורי השגחה פרטית, ועוד בצורה קבועה, ומגמתם להגיע לכל היהודים בכל אתר ולקשר אותם אל מסענו לדרישת השכינה בציון דרך רוח ההשראה של חברון ושל אבותינו ואמהותינו הקדושים. כדי לקבל דברי תורה אלו בדואר אלקטרוני באפשרותך להירשם לרשימת Toraletter שלנו.

3- תורת הדרישה – קטגוריה זו עוסקת במאמרי תורה מעמיקים יותר ב"דרישת השכינה בארץ הקודש והמקדש."

  1. ובו תדבק – אחת מהשיטות של דרישת השכינה היא מצוות התורה "ובו תדבק", המפורש על-ידי חז"ל כציווי להידבק ביודעיו של הקב"ה, הצדיקים המקורבים לשכינתו, ובכח הידבקות זו להידבק בשכינתו יתברך. בסופו של דבר, המטרה היא שגם אנחנו נתעלה בעצמינו לרמה זו של הצדיקים, להביא את נוכחות ה' לתוך מודעות חיינו, כפי שהתורה אומרת לנו, "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' א-היכם." לכן, המטרה של קטגוריה זו היא להתחבר לשורשם של כל הצדיקים, האבות והאמהות הקדושים שלנו, הקבורים בתוך מערת המכפלה, יחד עם צדיקים נוספים הקבורים בחברון (ובעולם), על ידי לימוד אישיותם ותורתם. פשוט, כפי שהסברנו לעיל, שקטגוריה זו גם שואפת לדבר על שיטות להתקדשות, כדי שגם בנו יתקיים הפסוק: "והייתם קדושים לא-היכם".

5- "ובאת שמה" – כאמור לעיל, המשכו של הביטוי של התורה "לשכנו תדרשו" מסתיים עם המילים "ובאת שמה". אכן, קטגוריה זו עוסקת בהיבטים היותר מעשיים בדישת השכינה, כגון לספר סיפורים אישיים של ההשגחה פרטית דרך פורום, ועוד. יה"ר שה' יסייע לנו בדרישת השכינה בארץ הקודש, ובמקדש מכוחה של חברון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *