ארכיון חודשי : ט׳ בסיון ה׳תשע״ו (יוני 15, 2016)


בס"ד שמור עיניך "והייתם קדושים" בכותבי שורות אלו הנני נלחם מלחמה פנימית אם לכתוב או לחדול. הרי גדולים ורבים ממני כתבו על דבר הקדושה ושמירת העיניים והברית, ומה יש לי לחדש? אך מצד שני נצטוויתי בתורה "לא תעמוד על דם ריעך" והנני רואה שאי-העיסוק בנושא זה לענ"ד מהווה עמידה על […]

והייתם קדושים


בס"ד גאולת חצות במצרים ולעתיד לבא מחברון אומרת הגמרא ביבמות (דף עב) שסגולת חצות לילה אינה רק בגאולת מצרים אלא נמשכת בכל הזמנים שכן "עת רצון מילתא היא" (דבר חשוב). ברצוננו פה ללמוד את הדברים יותר  בשורשם המקראיים על פי הפיוט בסוף ליל הסדר, שלב אחר שלב. בפעם הקודמת עסקנו […]

גאולת חצות מחברון 2


בס"ד ייחוד קב"ה ושכינתיה ע"י תיקון ולימוד חצות במערת המכפלה האריז"ל מלמד שע"י תיקון ולימוד חצות לילה אדם יכול להיחשב כ"שושבין" לייחוד קב"ה ושכינתיה בבקר (שער הכוונות דרושי הלילה). להלן מאמר בזהר בפרשתינו הממחיש ענין זה בהסבר הפסוק "כי תבאו אל הארץ – ושבתה הארץ שבת לה'" שכשעמ"י נכנס לארץ […]

ייחוד חצותבס"ד גאולת חצות מחברון במאמרים הקודמים עסקנו בתחילת הפיוט כשחלק 1) התמקד על אברהם אבינו במחמת המלכים ואילו 2) התמקד יותר על יצחק בהקשר חלום אבימלך (על אף שאברהם משמש שם תפקיד חשוב) . כאן נתמקד על יעקב ב3) ונמשיך עד סוף הפיוט. 3) על פי המדרש ילקו"ש במדבר רמז […]

גאולת חצות מחברון המשך 3


הפורום המאוחד   ברוך הבא, אורח. בבקשה התחבר או הירשם.    שעה אחת יום אחד שבוע חודש לתמיד בצע כניסה עם שם משתמש, סיסמא ואורך חיבור בית עזרה חיפוש משתמשים View the memberlist חיפש משתמשים התחברות הרשמה הפורום המאוחד » הכל על יהדות » פורום סיפורי צדיקים וסיפורים מחזקים. » סיפורי […]

סיפורי השגחה פרטית מהפורום המאוחד


קטע מתוך  המבוא ל"חיבור עולמות מעמק חברון" שתורגם מאנגלית … באיזו מקום יש להתחיל את "הדרישה לשכינה בארץ הקודש"? האם עלינו קודם לעסוק במכלול של הארץ הזו, ומתוך כך להעמיק במשמעותן של ערים ספציפיות וכו? או אולי צריך קודם להעמיק את עיון בעיר המקודשת ביותר – ירושלים, ודרכה לחקור את […]

מהמבוא לחיבור עולמות מעמק חברוןשלום רב וחנוכה שמח. כידוע לכם, שם הכולל שלנו הינו "כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל". גם, כידוע לכם, הכולל מחזיק בציון אבנר בן נר בצורה יחודית. להלן סיפור השגחה פרטית לגבי שמות אלו ודבר תורה המסביר משמעות זו בברכות חנוכה "להדליק נר" ו"שעשה נסים". הסיפור האמיתי: בתחילה, השם עשהא-ל […]

להדליק נר ושעשה נסים – אבנר בן נר ועשהאל


לשכנו תדרשו    להתחבר עם השכינה בארץ קודשנו "להבדיל בין הטמא והטהור" וטהר ליבינו לעבדך באמת"". (שבת תפילה) התורה נקראת 'האמת' לא רק במקומות רבים, אלא גם במקרים רבים היא מילה נרדפת למושג 'אמת'. בדרך זו נוכל להבין כי חלק חשוב מאוד של לימוד תורה הוא המושג של 'טוהר'. כיון שלימוד […]

להבדיל בין הטמא לטהור – שמיני


בסייעתא דשמייא כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל יסוד התורה ועיקר העבודה אשר לקח על עצמו "כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל" הינו לעשות נחת רוח לפניו יתברך במה שמכנים רבותינו "לאקמא שכינתא מעפרא", כלומר הגדלת כח שכינת עוזינו השורה בארץ קדשינו בכלל ובמקום המקדש ומערת המכפלה ושאר המקומות הקדושים בפרט, […]

כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ללשכנו תדרשו דרישת השכינה בארץ הקודש ובמקדש מכוחה של חברון "דרשתי קרבתך בכל ליבי קראתיך ובצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך" (ר' יהודה הלוי). ליבנו עם לבבות אבותינו, מחפש קירבת א-הים תמיד, דורש לחוות את נוכחות שכינתו, ומשתוקק לדעת את ה' בכל לבבינו ובכל נפשינו. אחד ההישגים הגבוהים של בקשה זו מתמלא […]

אודות לשכנו תדרשו