ארכיון חודשי : כ״ב באדר ה׳תשע״ז (מרץ 20, 2017)


דרישת השכינה במקדש [תזכרת מעשית: שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צה "צריך שיכוף ראשו מעט, (ד) <ב> שיהיו א עיניו (ה) [א] למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש, ובלבו יכוין למעלה לשמים."] נתבונן בפרשתינו שבפרשה הפתוחה הראשונה העוסקת במשכן יש 26 פסוקים שאפשר לראות בבירור איך לחלקם […]

שם הוי"ה במלאכת המשכן


בפרשתינו יש רמז למושג "פדיון נפש" במצוות נתינת מחצית השקל למקדש – "ונתנו איש כופר נפשו וכו'". וכמו כן, אמרו חז"ל שעמ"י נפדה בזמן פורים בזכות שהקדימו שקלי המקדש לשקלי המן. בנוסף, המושג פדיון – "פדות נפשינו" כפי שנאמר בהגדה – מקביל לגאולת מצרים שאנו חוגגים בפסח, והרי "דורשין בהלכות […]

כופר נפש – פדיון חצות
לשכנו תדרשו . אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל "נחם ה' א-הינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים…" בגיליון האחרון שלנו דנו על התבוננות ספציפית על ט' באב בנוגע לאירועים של היום – גירוש היהודים מגוש קטיף, שהחל בט' באב. בתיקון ענין הנ"ל, ברצוננו להציע שתי שיטות מעשיות, […]

טיפול שורש