ארכיון חודשי : ח׳ באב ה׳תשע״ז (יולי 31, 2017)


במדבר פרשתינו פותחת שהדיבור ה' עם משה על פקודי צבאות בני ישראל היה באחד לחודש השני. הרי ידוע שציווי זה הכנה לקראת היציאה לארץ  ישראל כדרך שסופרים צבא לפני היציאה לארץ וסופרם בסוף הדרך לארץ בסוף הספר, וכן הצבא מיועד לכבוש את ארץ הקודש. יש להתבונן בייחוס ראש חודש אייר […]


נשא שבועות ברוך ה' זכינו שרבים מעם ישראל לומדים בליל שבועות בשעות של עת רצון, בפרט השעות שבין חצות לילה עד הבקר (כלומר מי שמסוגל לכך בלי ביטול ק"ש ותפילה בכוונה וכו' כמובן). כפי שבארנו בהרחבה במקום אחר שעות אלו הינן עת רצון בכל הזמנים על פי הגמרא ביבמות עב. וכן […]


פרשות בהעלותך ושלח לימדונו רבותינו שנסמכה פרשת דיבת מרים על משה רבינו לפרשת המרגלים ללמדנו שאע"פ שהיו אמורים לקחת מוסר ממה שאירע למרים ע"י לשון הרע בכל זאת לא לקחו מוסר ואמרו לשון הרע על ארץ ישראל. ואכן בגמרא מסכת ערכין פ"ג מבררת הגמרא שעוון המרגלים היה לא על שדיברו […]"נזר השלום" "הלא תדעו שחברון לשון חבור ואחוה, שהדרים בעה"ק חברון ת"ו צריכים להיות באהבה ואחוה שלום ורעות, ולזה אבותינו הק' הטמונים בתוכה לא היו רוצים להזכר כבודם על המחלוקת, שלזה אמר יעקב אע"ה "בקהלם אל תחד כבודי" ודרשו רז"ל – "בקהלם" –  בעדת קרח, "אל תחד כבודי", –  שלא יזכר שמי […]


"נזר השלום" "הלא תדעו שחברון לשון חבור ואחוה, שהדרים בעה"ק חברון ת"ו צריכים להיות באהבה ואחוה שלום ורעות, ולזה אבותינו הק' הטמונים בתוכה לא היו רוצים להזכר כבודם על המחלוקת, שלזה אמר יעקב אע"ה "בקהלם אל תחד כבודי" ודרשו רז"ל – "בקהלם" –  בעדת קרח, "אל תחד כבודי", –  שלא יזכר שמי […]


בהקשר הגזירה על משה ואהרן שלא ייכנסו לארץ בפרשתינו נמשיך בהתבוננות הפנימית בתנאי לשון הרע לתועלת  המקבילים למשה ואהרן. כך, בזכות הלימוד ושמירת הלשון נזכה לגאולה, להשבת השכינה לארץ קדשינו, לקיבוץ גלויותינו לארץ ישראל, ולא יגלו ישראל מעל אדמתם עוד, כפי שהבאנו את הקדמת החפץ חיים לספר 'חפץ חיים' בשבוע […]בהקשר מעשה פינחס הוא אליהו מלאך הברית נעסוק בתנאי השישי שלשון הרע לתועלת המקביל ליוסף הצדיק שומר הברית, שהינה: שאם אפשר לסבב את התועלת או ההצלה מבלי שידבר לשון הרע אסור לו לספר – מידה זו מקבילה לתנאי השלישי שהיה להשתדל לתקשר עם האדם שמספרים עליו שאולי על ידי זה […]


התבוננות בגבולות ארץ קדשינו בפרשת מסעי מובאים גבולות ארץ קדשינו. יש לשים לב שסדר הגבולות הינו דרום, מערב, צפון, ומזרח. על פי המקובל לפני מפי רבותינו דרום מכוון כנגד אות יו"ד שבשם הוי"ה, מערב כנגד ה"י אחרונה, צפון כנגד ה"י ראשונה, מזרח כנגד וי"ו. היוצא לפי זה שהצירוף המתקבל מסדר […]


משפטים-שפע כפול שפע הממון הוא שפע גבוה מאד הנמשך מהיכלות גבוהים מאד, מאותו היכל ממנו נמשכות הנשמות, הנקרא "היכל הגוונים", ושם הממון הוא אור צח ומצוחצח. אך כשהממון נמשך למטה הוא מתגשם. לכן צריך כוח גדול שלא ליפול לתוך תאוות ממון, כי דווקא משום שהממון גבוה כל כך בשורשו, הוא […]אוליך אתכם קוממיות – בנימין גואל נקי בעזרת ה' יתברך ובשבח והודיה השבוע נציין את ניצחון עם ישראל על אויביו וכיבוש ארץ ישראל שנעשה במלחמת ששת הימים, מלחמה שכידוע וכמפורסם היתה ממש למעלה מגדר הטבע והצלחתה היתה בנסי נסים ממש. ניצחון זה הוא קיום הבטחת ה' יתברך לעם ישראל כפי […]

אוליך אתכם קוממיות