בס"ד על מנת לקשר את נשמות ישראל למטרה שלנו: "דרישת השכינה בארץ הקודש ומקדש", הרי אנו מאמינים שחשוב ביותר המעורבות האישית בכל אלו המקושרים אלינו בפרט עם כל ישראל. לצורך כך, אנו מגישים כאן את האפשרות לשלוח שמות לתפילה, ע"י כולל הקבלה חצות מערת המכפלה, לטובת יקיריך. אפשר לשלוח שמות […]

שמות לתפלה


לשכנו תדרשו Praying for the Holy Presence in Our Holy Land ‘זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדך אשר נשבעת להם בך ותדבר אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם ונחלו לעולם’ ‘(Sunday) Father in Heaven, Everlasting Living One! Bestow upon us kindness for the sake of the […]

‘זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדך אשר נשבעת להם בך ותדבר ...


לשכנו תדרשו Discovering the Holy Presence in Our Holy Land כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך “Blessed are You HaShem our God Who has sanctified us with His commandments and commanded us on the deliverance of the nest [‘shiluah haken’].” The Kabbalists teach that one should seek to commit the […]

כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך
לשכנו תדרשו Discovering the Holy Presence in Our Holy Land באר חפרוה שרים “When Israel left Egypt, the house of Jacob [left] a people of a strange tongue… What frightens you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn backward?.. From before the Master, Who created the earth, […]

באר חפרוה שרים


לשכנו תדרשו Discovering the Holy Presence in Our Holy Land שלוש רגלים ‘Our Father, our King! Reveal the honor of Your Majesty speedily… and ingather our exiles among the nations… and bring us to Zion Your city with rejoice…’ (Musaf of 3 festivals) The element of pilgrimage to Jerusalem on […]

שלוש רגליםאיזכורי חצות בזוהר הקדוש זוהר – הקדמה דף י עמוד ב דהא בשירותא כד ב"נ קאים בצפרא אית ליה לברכא למאריה, בשעתא דפקח עינוי היך מברך, הכי הוו עבדי חסידי קדמאי נטלא דמייא הוו יהבי קמייהו ובזמנא דאתערו בליליא אסחן ידייהו וקיימי ולעלאן באורייתא ומברכי על קריאתה, תרנגולא קרי וכדין […]

איזכורי חצות בזוהר הקדוש


לשכנו תדרשו Discovering the Holy Presence in Our Holy Land יערכנו לפני ה'… ברית עולם “Blessed are You HaShem our God King of the Universe Who has sanctified us with His commandments and commanded us on the counting of the Omer.” The 49-day Omer period is a period of anticipation […]

יערכנו לפני ה'… ברית עולם


שלום. לאור פרשת בא המדברת על מעלת חצות היה ראוי להביא הרבה, שהרי מכת בכורות והגאולת מצרים בעת חצות הינו אחד המקורות המובהקים ביותר לעת הרצון של חצות כמו שאמרה הגמרא ביבמות עב שחצות הינה עת רצון בכל הזמנים ו"עת רצון דבר חשוב הוא". אך פטור בלא כלום לא נוכל, […]פרשת בשלח וַיֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־יָדוֹ֘ עַל־הַיָּם֒ וַיּ֣וֹלֶךְ יְקֹוָ֣ק׀ אֶת־הַ֠יָּם בְּר֨וּחַ קָדִ֤ים עַזָּה֙ כָּל־הַלַּ֔יְלָה וַיָּ֥שֶׂם אֶת־הַיָּ֖ם לֶחָרָבָ֑ה וַיִּבָּקְע֖וּ הַמָּֽיִם: (כב) וַיָּבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּת֥וֹךְ הַיָּ֖ם בַּיַּבָּשָׁ֑ה וְהַמַּ֤יִם לָהֶם֙ חוֹמָ֔ה מִֽימִינָ֖ם וּמִשְּׂמֹאלָֽם: (כג) וַיִּרְדְּפ֤וּ מִצְרַ֙יִם֙ וַיָּבֹ֣אוּ אַחֲרֵיהֶ֔ם כֹּ֚ל ס֣וּס פַּרְעֹ֔ה רִכְבּ֖וֹ וּפָרָשָׁ֑יו אֶל־תּ֖וֹךְ הַיָּֽם: (כד) וַֽיְהִי֙ בְּאַשְׁמֹ֣רֶת הַבֹּ֔קֶר וַיַּשְׁקֵ֤ף יְקֹוָק֙ אֶל־מַחֲנֵ֣ה מִצְרַ֔יִם בְּעַמּ֥וּד אֵ֖שׁ וְעָנָ֑ן וַיָּ֕הָם אֵ֖ת […]


במדבר פרשתינו פותחת שהדיבור ה' עם משה על פקודי צבאות בני ישראל היה באחד לחודש השני. הרי ידוע שציווי זה הכנה לקראת היציאה לארץ  ישראל כדרך שסופרים צבא לפני היציאה לארץ וסופרם בסוף הדרך לארץ בסוף הספר, וכן הצבא מיועד לכבוש את ארץ הקודש. יש להתבונן בייחוס ראש חודש אייר […]


נשא שבועות ברוך ה' זכינו שרבים מעם ישראל לומדים בליל שבועות בשעות של עת רצון, בפרט השעות שבין חצות לילה עד הבקר (כלומר מי שמסוגל לכך בלי ביטול ק"ש ותפילה בכוונה וכו' כמובן). כפי שבארנו בהרחבה במקום אחר שעות אלו הינן עת רצון בכל הזמנים על פי הגמרא ביבמות עב. וכן […]פרשות בהעלותך ושלח לימדונו רבותינו שנסמכה פרשת דיבת מרים על משה רבינו לפרשת המרגלים ללמדנו שאע"פ שהיו אמורים לקחת מוסר ממה שאירע למרים ע"י לשון הרע בכל זאת לא לקחו מוסר ואמרו לשון הרע על ארץ ישראל. ואכן בגמרא מסכת ערכין פ"ג מבררת הגמרא שעוון המרגלים היה לא על שדיברו […]


"נזר השלום" "הלא תדעו שחברון לשון חבור ואחוה, שהדרים בעה"ק חברון ת"ו צריכים להיות באהבה ואחוה שלום ורעות, ולזה אבותינו הק' הטמונים בתוכה לא היו רוצים להזכר כבודם על המחלוקת, שלזה אמר יעקב אע"ה "בקהלם אל תחד כבודי" ודרשו רז"ל – "בקהלם" –  בעדת קרח, "אל תחד כבודי", –  שלא יזכר שמי […]


"נזר השלום" "הלא תדעו שחברון לשון חבור ואחוה, שהדרים בעה"ק חברון ת"ו צריכים להיות באהבה ואחוה שלום ורעות, ולזה אבותינו הק' הטמונים בתוכה לא היו רוצים להזכר כבודם על המחלוקת, שלזה אמר יעקב אע"ה "בקהלם אל תחד כבודי" ודרשו רז"ל – "בקהלם" –  בעדת קרח, "אל תחד כבודי", –  שלא יזכר שמי […]בהקשר הגזירה על משה ואהרן שלא ייכנסו לארץ בפרשתינו נמשיך בהתבוננות הפנימית בתנאי לשון הרע לתועלת  המקבילים למשה ואהרן. כך, בזכות הלימוד ושמירת הלשון נזכה לגאולה, להשבת השכינה לארץ קדשינו, לקיבוץ גלויותינו לארץ ישראל, ולא יגלו ישראל מעל אדמתם עוד, כפי שהבאנו את הקדמת החפץ חיים לספר 'חפץ חיים' בשבוע […]


בהקשר מעשה פינחס הוא אליהו מלאך הברית נעסוק בתנאי השישי שלשון הרע לתועלת המקביל ליוסף הצדיק שומר הברית, שהינה: שאם אפשר לסבב את התועלת או ההצלה מבלי שידבר לשון הרע אסור לו לספר – מידה זו מקבילה לתנאי השלישי שהיה להשתדל לתקשר עם האדם שמספרים עליו שאולי על ידי זה […]


התבוננות בגבולות ארץ קדשינו בפרשת מסעי מובאים גבולות ארץ קדשינו. יש לשים לב שסדר הגבולות הינו דרום, מערב, צפון, ומזרח. על פי המקובל לפני מפי רבותינו דרום מכוון כנגד אות יו"ד שבשם הוי"ה, מערב כנגד ה"י אחרונה, צפון כנגד ה"י ראשונה, מזרח כנגד וי"ו. היוצא לפי זה שהצירוף המתקבל מסדר […]משפטים-שפע כפול שפע הממון הוא שפע גבוה מאד הנמשך מהיכלות גבוהים מאד, מאותו היכל ממנו נמשכות הנשמות, הנקרא "היכל הגוונים", ושם הממון הוא אור צח ומצוחצח. אך כשהממון נמשך למטה הוא מתגשם. לכן צריך כוח גדול שלא ליפול לתוך תאוות ממון, כי דווקא משום שהממון גבוה כל כך בשורשו, הוא […]