דרישת ציון


מעלת קברו של יעקב אבינו הרב אריאל לוי – ראש כולל "חיבת הארץ" עתניאל (לפרטים ותרומות – 0504402722 נתאר לעצמינו אדם שיש לו קשיים כלכליים שהפקידו  לחשבון הבנק שלו סכום כסף אדיר, אלא שלא הודיעו לו. הוא סבור שאין לו כסף, הולך לחנות ולא יכול לקנות מצרכים בסיסיים לביתו, לא […]

מעלת קברו של יעקב אבינו


פנימיות ההלכה – "רעיא מהימנא" לכבוד ז' באדר, יום פטירת משה רבינו, הקרב ובא נסביר קצת את הרקע לשיעור  שלנו – פנימיות ההלכה – "רעיא מהימנא" – המתקיים ב"ישיבת מערת המכפלה"/"הגלריה של נחשון" מידי שבוע בימי חמישי (ליל שישי).  ב"ה שאיפתינו גם לשתף אתכם בתורה הנלמדת בשיעור זה. אחת המטרות החשובות […]

פנימיות ההלכה רעיא מהימנא


לשכנו תדרשו    להתחבר עם השכינה בארץ קודשנו "להבדיל בין הטמא והטהור" וטהר ליבינו לעבדך באמת"". (שבת תפילה) התורה נקראת 'האמת' לא רק במקומות רבים, אלא גם במקרים רבים היא מילה נרדפת למושג 'אמת'. בדרך זו נוכל להבין כי חלק חשוב מאוד של לימוד תורה הוא המושג של 'טוהר'. כיון שלימוד […]

להבדיל בין הטמא לטהור – שמיניבס"ד לשכנו תדרשו – דרישת השכינה שבא"י ושבמקדש בשיר השירים הקדמה: הקב"ה אומר לנו בתורה "לשכנו תדרשו ובאת שמה", וגם רבותינו דייקו מהפסוק "ציון היא דורש אין לה – מכלל דבעי (שצריכה היא) דרישה". לכן באנו לקיים מצווה זו ולזכות את הרבים בכך בתקווה ובקשה שכל אחד יהיה שותף לדרישה […]

״דרישת השכינה שבא"י ושבמקדש בשיר השירים״