ספר במדבר


פנימיות ההלכה – "רעיא מהימנא" לכבוד ז' באדר, יום פטירת משה רבינו, הקרב ובא נסביר קצת את הרקע לשיעור  שלנו – פנימיות ההלכה – "רעיא מהימנא" – המתקיים ב"ישיבת מערת המכפלה"/"הגלריה של נחשון" מידי שבוע בימי חמישי (ליל שישי).  ב"ה שאיפתינו גם לשתף אתכם בתורה הנלמדת בשיעור זה. אחת המטרות החשובות […]

פנימיות ההלכה רעיא מהימנא


לשכנו תדרשו להידבק בשכינה בארץ קדשינו "ויקח קרח" "ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום". חז"ל מלמדים כי "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום", כמו שכתוב, "ה' יברך את עמו בשלום". ניתן להסביר זאת באמצעות לימוד אחר של חז"ל כי המילה "שלום" נחשבת כשמו של הקב"ה כמו […]

ויקח קרח