שמיני


לשכנו תדרשו    להתחבר עם השכינה בארץ קודשנו "להבדיל בין הטמא והטהור" וטהר ליבינו לעבדך באמת"". (שבת תפילה) התורה נקראת 'האמת' לא רק במקומות רבים, אלא גם במקרים רבים היא מילה נרדפת למושג 'אמת'. בדרך זו נוכל להבין כי חלק חשוב מאוד של לימוד תורה הוא המושג של 'טוהר'. כיון שלימוד […]

להבדיל בין הטמא לטהור – שמיני