תרומה


בס"ד לשכנו תדרשו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" פרשיות המשכן בסוף ספר שמות: תרומה – פקודי   בפירוש זה באים אנו להסביר מהלך חמשת הפרשיות תרומה – פקודי ע"פ פתיחתם – "פתח דברך יאיר מבין פתאים" – וע"ד זה להסביר תוכן המשך הפרשה. יש עוד הרבה מאד מה שאפשר להרחיב […]

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"