״ובו תדבק״


מבוא ל"ובו תדבק"  אומרים חז"ל שאפשר לקיים את המצוה של "ובו תדבק", הדביקות בשכינה, ע"י1. דביקות במידותיו של הקב"ה – מה הוא רחום אף אתה היהרחום וכו' או 2. להידבק ביודעיו/צדיקיו. אומר הרמב"ם שבהידבקות בצדיקיו על האדם ללמוד מדרכי צדיקים אלו, כך שהאדם עצמו ילך בדרכי הציקים. לכן מטרת חלק זה […]

הקדמה לחלק "ובו תדבק"


בס"ד שמור עיניך "והייתם קדושים" בכותבי שורות אלו הנני נלחם מלחמה פנימית אם לכתוב או לחדול. הרי גדולים ורבים ממני כתבו על דבר הקדושה ושמירת העיניים והברית, ומה יש לי לחדש? אך מצד שני נצטוויתי בתורה "לא תעמוד על דם ריעך" והנני רואה שאי-העיסוק בנושא זה לענ"ד מהווה עמידה על […]

והייתם קדושים


שלום רב וחנוכה שמח. כידוע לכם, שם הכולל שלנו הינו "כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל". גם, כידוע לכם, הכולל מחזיק בציון אבנר בן נר בצורה יחודית. להלן סיפור השגחה פרטית לגבי שמות אלו ודבר תורה המסביר משמעות זו בברכות חנוכה "להדליק נר" ו"שעשה נסים". הסיפור האמיתי: בתחילה, השם עשהא-ל […]

להדליק נר ושעשה נסים – אבנר בן נר ועשהאל