אחרי הודיע א-הים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך


1
לשכנו תדרשו Cleaving to the Holy Presence in Our Holy Land אחרי הודיע א-הים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך   “Please let me know Your ways, so that I shall know You, so that I find favor in Your eyes, and You shall see that this nation […]

אחרי הודיע א-הים אותך את כל זאת אין נבון וחכם ...