הקדמה לחלק "ובו תדבק"


מבוא ל"ובו תדבק"  אומרים חז"ל שאפשר לקיים את המצוה של "ובו תדבק", הדביקות בשכינה, ע"י1. דביקות במידותיו של הקב"ה – מה הוא רחום אף אתה היהרחום וכו' או 2. להידבק ביודעיו/צדיקיו. אומר הרמב"ם שבהידבקות בצדיקיו על האדם ללמוד מדרכי צדיקים אלו, כך שהאדם עצמו ילך בדרכי הציקים. לכן מטרת חלק זה […]

הקדמה לחלק "ובו תדבק"