והייתם קדושים


בס"ד שמור עיניך "והייתם קדושים" בכותבי שורות אלו הנני נלחם מלחמה פנימית אם לכתוב או לחדול. הרי גדולים ורבים ממני כתבו על דבר הקדושה ושמירת העיניים והברית, ומה יש לי לחדש? אך מצד שני נצטוויתי בתורה "לא תעמוד על דם ריעך" והנני רואה שאי-העיסוק בנושא זה לענ"ד מהווה עמידה על […]

והייתם קדושים