כולל חצות


בסייעתא דשמייא כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל יסוד התורה ועיקר העבודה אשר לקח על עצמו "כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל" הינו לעשות נחת רוח לפניו יתברך במה שמכנים רבותינו "לאקמא שכינתא מעפרא", כלומר הגדלת כח שכינת עוזינו השורה בארץ קדשינו בכלל ובמקום המקדש ומערת המכפלה ושאר המקומות הקדושים בפרט, […]

כולל חצות מערת המכפלה ע"ש עשהא-ל