שמות לתפלה


בס"ד על מנת לקשר את נשמות ישראל למטרה שלנו: "דרישת השכינה בארץ הקודש ומקדש", הרי אנו מאמינים שחשוב ביותר המעורבות האישית בכל אלו המקושרים אלינו בפרט עם כל ישראל. לצורך כך, אנו מגישים כאן את האפשרות לשלוח שמות לתפילה, ע"י כולל הקבלה חצות מערת המכפלה, לטובת יקיריך. אפשר לשלוח שמות […]

שמות לתפלה